De Vlaamse zorgverzekering
Wat is die zorgverzekering nu waarvoor wij jaarlijks moeten betalen? Het komt erop neer dat u nu betaalt voor later. Want wat als u zorgbehoevend bent en elke morgen iemand nodig hebt om boodschappen te doen, om u te wassen enzoverder?

De zorgverzekering biedt een tegemoetkoming voor niet-medische zorgen.

Sinds 1 oktober 2001 neemt […]