Wat zijn de wettelijk verplichte verzekeringen
Zowel de ondernemer als de natuurlijke personen moet bepaalde verzekeringen afsluiten. De verplichte verzekeringen verschillen echter voor beiden.
We lichtten enkele puntjes uit op de pagina burgerlijke aansprakelijkheid. Hieronder nogmaals een toelichting op de verplichte verzekeringen voor ondernemer/werkgever en natuurlijk persoon.
Verplichte verzekeringen voor een zelfstandige
De Arbeidsongevallenverzekering
Deze verzekering moet worden afgesloten vooraleer […]