Arbeidsongevallenverzekering
Op burgerlijke aansprakelijkheid kwam de arbeidsongevallenverzekering reeds ter sprake. Hier gaan we even verder op in.
Wat is een arbeidsongevallenverzekering?
Bent u een werkgever en hebt u personeel? Dan bent u verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor uw personeel. Deze verzekering staat ook bekend als de zogenaamde wetsverzekering die van start ging op 10 april 1971.
Hoe wordt […]