Zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering

Wat is die zorgverzekering nu waarvoor wij jaarlijks moeten betalen? Het komt erop neer dat u nu betaalt voor later. Want wat als u zorgbehoevend bent en elke morgen iemand nodig hebt om boodschappen te doen, om u te wassen enzoverder?

De zorgverzekering biedt een tegemoetkoming voor niet-medische zorgen.

Sinds 1 oktober 2001 neemt de Vlaamse zorgverzekering een deel van de kosten op zich. Vandaar onze jaarlijkse bijdrage.

Is dit verplicht?

De zorgverzekering behoort tot een van de verplichte verzekeringen, maar dit is pas wanneer u de leeftijd van 26 jaar bereikt hebt. Dus wanneer u in Vlaanderen woont, en 26 jaar bent, zal u de jaarlijkse bijdrage van 50 euro moeten betalen. Vroeger was dit 25 euro, maar sinds 1 januari 2015 werd dit veranderd naar 50 euro. Wanneer u dit niet betaald zal u een administratieve geldboete worden opgedragen.

Heeft dit invloed op mijn pensioen?

Op het bedrag dat u zult ontvangen niet, maar het kan wel bijvoorbeeld eventuele rusthuis kosten dekken.

Wat als ik buiten Vlaanderen woon?

Afhankelijk van uw statuut en de plaats waar u woont kunnen andere regels gelden. Als u bijvoorbeeld inwoner bent van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is dit niet verplicht, maar kan u steeds vrijwillig een zorgverzekering afsluiten.

Wat is het Vlaams Zorgfonds?

Het Vlaams Zorgfonds beheert de zorgverzekering. Zij erkennen, subsidiëren en controleren de zorgkassen.

Ook interessant