Arbeidsongevallenverzekering

Arbeidsongevallenverzekering

Op burgerlijke aansprakelijkheid kwam de arbeidsongevallenverzekering reeds ter sprake. Hier gaan we even verder op in.

Wat is een arbeidsongevallenverzekering?

Bent u een werkgever en hebt u personeel? Dan bent u verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten voor uw personeel. Deze verzekering staat ook bekend als de zogenaamde wetsverzekering die van start ging op 10 april 1971.

Hoe wordt men vergoed bij een ongeval

De slachtoffers van een arbeidsongeval worden vergoed dankzij de verzekering. Dit tijdens de werkuren, op de werkplaats en op baan naar het werk.
De vergoeding wordt uitbetaald in geval van arbeidsongeschiktheid, wanneer medische verzorgen nodig is en bij overlijden. Het bedrag wordt bepaald door het wettelijk maximum.

Wanneer spreekt men van een arbeidsongeval?

Bij onderstaande gevallen kan men vergoed worden voor de arbeidsongevallenverzekering:

  • Letsels veroorzaakt tijdens de werkuren
  • Bij een plotse gebeurtenis
  • Ongeval tijdens het werk op op weg naar of van het werk

Een belangrijke tip voor de ondernemers…

Als u de arbeidsongevallenverzekering nalaat af te sluiten voor uw werknemers, dan zal het Fonds voor arbeidsongevallen de vergoeding op zich nemen.
Uiteraard zal de F.A.O. de bedragen terugvorderen, samen met een fikse boete.

Ook interessant